Model profesjonalnego pośrednictwa

Wspieramy

Poniższe zasady będą rozwijane i dostosowywane do aktualnej sytuacji rynkowej. Jednak zawsze z myślą o profesjonalnej obsłudze Klienta.

1. Umowy

1.1. Pośrednik pracuje z Klientem na podstawie umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności

1.2. Umowy z Klientami zawsze muszą być zawarte na piśmie.

1.3. Umowy muszą gwarantować pośrednikowi wynagrodzenie

1.4. Klient ma z pośrednikiem świadomie zawartą umowę. Rozumie jej postanowienia

2. Obsługa Klienta

2.1. Obsługa Klienta nie jest wymuszona przez pośrednika. Klient powinien samodzielnie i z pełną świadomością podjąć decyzję o współpracy z pośrednikiem. Niedopuszczalne jest uzależnianie prezentacji nieruchomości od obowiązku podpisania umowy pośrednictwa przez Klienta poszukującego.


2.2. Pośrednik zobowiązuje się do realizacji swojej usługi, w jasny i klarowny sposób ją definiuje i wykonuje czynności, do których się zobowiązał, jednocześnie informując Klienta o tych czynnościach.

3. Współpraca

3.1. Pośrednik  współpracuje z każdym pośrednikiem przy  swojej ofercie. Tym samym prezentuje swoją ofertę każdemu pośrednikowi.

3.2. Pośrednik w umowie z Klientem gwarantuje sobie wynagrodzenie od swojego klienta, które jest satysfakcjonujące także w przypadku realizacji transakcji przy współpracy z innym pośrednikiem.

3.3. Pośrednik może podzielić się swoim wynagrodzeniem z innym pośrednikiem współpracującym, ale jest to dobrowolne. Pośrednik współpracujący nie może oczekiwać wynagrodzenia od drugiego pośrednika. Musi sobie zapewnić wynagrodzenie od swojego Klienta.

3.4. Pośrednik, który otrzymał z innego biura informacje o nieruchomości jest obowiązany przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym ujawnić, od kogo ofertę otrzymał oraz zachować szczególną dbałość o zabezpieczenie interesów pośrednika, który tej informacji udzielił.

4. Wynagrodzenie

4.1. Usługa pośrednictwa może być realizowana tylko za godnym wynagrodzeniem pozwalającym obsługiwać stronę transakcji, z którą zawarł umowę pośrednictwa.

4.2. Pośrednik nie może przedstawiać oferty swoich usług jako wolnych od wynagrodzenia lub poniżej kosztów jej wykonania, chyba że dana czynność jest w zakresie usług będących przedmiotem zobowiązanie wobec Klienta, z którym pośrednik ma już zawartą umowę pośrednictwa.

5. Pośrednik obsługujący obie strony transakcji (dual agent) 

5.1. Jeśli pośrednik obsługuje dwie strony przy jednej transakcji, musi o tym poinformować obie strony transakcji. Ma też obowiązek poinformować o konsekwencjach jakie płyną z obsługi obu stron transakcji (np. rola mediatora, zamiast roli reprezentanta interesów) i uzyskać zgodę obu stron.

6. Pokazywanie ofert

6.1. Pośrednik powinien przedstawić swoje oferty innym pośrednikom zanim oferta zostanie opublikowana na otwartym rynku Klientom bezpośrednim. Oferta może zostać zaprezentowana w systemie MLS ( o ile do niego należy), do którego dostęp mają jedynie pośrednicy.

6.2. Pośrednik powinien przedstawić oferty każdemu zainteresowanemu bez warunkowania prezentacji oferty wynagrodzeniem od strony popytowej.

6.3. Pośrednik ma obowiązek przekazania swojemu Klientowi podażowemu wszystkich ofert od strony popytowej, które wpłyną do pośrednika, pozostawiając wybór oferty Klientowi.

7. Transakcje

7.1. Pośrednik powinien pozostawić  dane archiwalne o dokonanych transakcjach innym pośrednikom w systemie MLS ( o ile do niego należy).

8. Etyka

8.1. Pośrednik szanuje innych pośredników i jest wobec nich uczciwy.

8.2. Pośrednik nie rozpowszechnia błędnych informacji na temat innych pośredników.

8.3. Jeżeli transakcja dokonywana jest w ramach współpracy między pośrednikami, każdy z pośredników komunikuje się z Klientem drugiej strony za pośrednictwem drugiego pośrednika.

8.4. Pośrednikowi nie wolno nakłaniać zamawiającego do rozwiązania, zmiany lub niewykonania wcześniej zawartych umów pośrednictwa.

8.5. Pośrednik nie wprowadza w błąd Klienta, ani uczestników transakcji, przy której obsługuje swojego Klienta.

8.6. Pośrednik ma obowiązek zwrócić uwagę innemu pośrednikowi na jego postępowanie naruszające zasady niniejszych standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami. 

Wspieramy

Model wspierają

69 agentów nieruchomości

Dominika Sadowska-Nowak, Agnieszka Szałęga-Gazda, Barbara Chalińska, Krzysiek Kowalkowski, Małgorzata Makowska, Jolanta Starnawska, Magdalena Pomorska, Joanna Sokołowska, Daniel Zadrozny, Anna Brljacic, Anna Bylewska, Marek Kloc, Agnieszka Stanisz, Bogna J. Gladden-Obidzińska, Patrycja Sudwoj-Boleńska, Ilona Mastalerz, Marcel Szwec, Anna Tejs, Aneta Szatałowicz, Danuta Szepelska-Duliasz, Katarzyna Smółka, Marzenna Klikowska -Kułaga, Sabina Libera, Joanna Lasocka, Przemysław Ostrzyżek, Anna Rożnowska, Krzysztof Rożnowski, Joanna Zaremba, Piotr Jaskółka, Andrzej Piotrowski, Agata Wójcik-Belter, Włodzimierz Wielogórski, Izabela Kiełsa, Rafał Kietrys, Agnieszka Szarecka, Jacek Kulawik, Jakub Piąstka, Elżbieta Tarantowicz, Ida Szostakowska, Barbara Bury, Gosia Juda, Anna Szafraniak, Katarzyna Truskowska-Szponar, Grzegorz Pogorzelski, Michał Łukaszewski, Agnieszka Łukaszewska, Tomasz Blejwas, Mateusz Blejwas, Krzysztof Kopaniecki, Szymon Szulc, Małgorzata Stanicka, Ewa Rzetelna,Tomasz Zubel, Karolina Wojcieszuk, Marcin Szmidt, Agata Stradomska, Michał Grzeląska, Izabela Kałucka, Michał Glicner, Jarosław Kraiński, Monika Gołąbek, Tomasz Obarski, Daniel Zadrożny, Sylwia Żynda, Kamil Stryjewski, Anna Stryjewska, Krzysztof Rosiak, Justyna Pieńkowska

46 agencji nieruchomości

Warszawa
Moje Nowe M, Forte Nieruchomości, Sprint House, AMP Real Estate, Nieruchomości Forum, Real Estate And Design, HabitarNice House Nieruchomości, BMB REALTY, Pogorzelski Nieruchomości, ALAND Nieruchomości, Białe Lwy , Warszawski Agent Nieruchomości, Daniel Zadrożny Nieruchomości

Poznań
Kramm Nieruchomości, Moje Nowe MBylewscy Nieruchomości, Biuro Keller Williams Poznań, Blejwas Nieruchomości, Freedom Nieruchomości

Wrocław
idea-INVEST Nieruchomości, Inlocum

Gdańsk
Starnawska&Boleńska Nieruchomości, Home Asset, Centrum Pośrednika

Szczecin
M2 na miarę, RE/MAX Freedom

Łomża, Giżycko, Ostrołęka
Góralczyk Nieruchomości 

Toruń
LCM nieruchomości, Kluczowe Nieruchomości

Katowice
Quality, RE/MAX Gold, Thomek Nieruchomości

Bydgoszcz
Libera Nieruchomości

Koszalin
INDAHOUSE.PL Nieruchomości Lepiej, NaTropieNieruchomości.pl

Łódź
BROKERmania, DSICOM Nieruchomości, Sempre Nieruchomości, Stryjewscy Nieruchomości

Tychy
JWPach Nieruchomości, Moje M Nieruchomości

Nowy Tomyśl
Podsadny Nieruchomości

Kraków
My Place Home, Prime Property

Częstochowa
Golden Estate

Kalisz
Borowiak Nieruchomości

Brzeziny

Domus Nieruchomości

Olsztyn

Freedom Nieruchomości

Rawa Mazowiecka

Glicner Finanse i Nieruchomości

Elbląg

Freedom Nieruchomości

Ełk

Freedom Nieruchomości

Chcesz się tu znaleźć - napisz do nas

Grupa na facebooku

Wszystkie dyskusje dotyczące recemp.pl toczą się na naszej grupie facebookowej. 

Znajdziesz tam wiele inspiracji, ciekawych ludzi, a także informacje dotyczące naszej konferencji.

Zostaw kontakt do siebie

Wszystkie informacje dotyczące recamp.pl będziemy przesyłać Ci mailem