Kodeks postępowania dla Konferencji i Akademii Recamp.pl

Konferencja i Akademie Recamp.pl są przeznaczone i dostępne dla każdego bez względu na płeć, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, wygląd fizyczny, wielkość ciała, rasę czy religię. Nie tolerujemy nękania uczestników wydarzeń w żadnej formie. Seksualny język i zdjęcia nie są stosowne w żadnym miejscu, w którym odbywa się wydarzenie, włączając w to rozmowy.

Bądź miły dla innych. Nie obrażaj innych uczestników. Zachowuj się profesjonalnie. Pamiętaj, że nękanie i seksistowskie, rasistowskie lub wykluczające dowcipy nie są właściwe i stosowne podczas Konferencji i Akademii Recamp.pl

Uczestnicy wydarzeń naruszający te zasady mogą zostać ukarani lub wydaleni z imprezy według uznania organizatora imprezy.

Za nękanie obejmuje uznaje się: ataki słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej i ekspresji, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, religii, prezentacji obrazów z podtekstem seksualnym w miejscach publicznych, umyślnego zastraszania, prześladowania, śledzenia, nękania fotografowaniem lub nagrywaniem, ciągłego zakłócania rozmowy lub innych zdarzeń o podobnym charakterze, niestosowny kontakt fizyczny i niepożądaną uwagę seksualną. Uczestnicy, którzy zostaną poproszeni o zaprzestanie jakichkolwiek czynności mających charakter nękania, powinni natychmiast zastosować się do prośby.

Jeśli uczestnik jest nękany, organizatorzy wydarzenia mogą podjąć wszelkie działania, które uznają za stosowne, w tym ostrzec sprawcę a nawet wydalić go z konferencji. Jeśli jesteś prześladowany lub zauważysz, że ktoś jest prześladowany, natychmiast skontaktuj się z przedstawicielami organizatora.

Personel wydarzenia z chęcią pomoże uczestnikom skontaktować się z ochroną miejsca lub lokalnymi organami ścigania, zapewnić eskortę lub w inny sposób pomóc osobom prześladowanym, aby czuły się bezpiecznie przez cały czas trwania wydarzenia.

Cenimy twoją obecność.

Oczekujemy, że uczestnicy będą przestrzegać tych zasad na wszystkich imprezach w ramach Konferencji i Akademii Recamp.pl

Pracownicy Konferencji i Akademii Recamp.pl są dostępni pod adresem: rejestracje@recamp.pl Dane kontaktowe związane z wydarzeniem będą dostępne na stronie pod adresem recamp.pl