Regulamin recamp.pl – warunki uczestnictwa

    1. Organizator

Organizatorem konferencji i szkoleń Recamp jest firma Recamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 60/u4, 50-312 Wrocław, KRS: 0000579687, NIP: 899-277-51-15

  1. fdffd

  2. 2. Organizator

    Organiz

Regulamin dla uczestników Akademii Kupującego

10-11 stycznia 2019
Hotel Lamberton, Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew

Organizatorem konferencji Recamp – Akademia Kupna/ Kupującego jest firma Recamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 60/4, 50-312 Wrocław, KRS: 0000579687, NIP: 899-277-51-15

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie najpóźniej 14 dni przed konferencją rejestracji poprzez serwis recamp.pl oraz wpłaty właściwej kwoty za bilet bezpośrednio na konto:
58 1140 2004 0000 3202 7784 5924 (mBank).

Płatność za bilet powinna być dokonana najpóźniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany.

Typ biletu i jego cena jest gwarantowana, gdy data dokonania przelewu za dany typ biletu nie przekracza okresu sprzedaży danego biletu oraz limitu dotychczas sprzedanych biletów przez Organizatora.

Tabela z dostępnymi typami biletów, okresami sprzedaży oraz limitami ilościowymi dostępna jest na stronie http://recamp.pl/ak

Faktury PRO-FORMA i faktury VAT wysyłane są conajmniej raz w miesiącu. Faktury PRO-FORMA wysyłane są wyłącznie na podany adres e-mail w formie elektronicznej. Faktury VAT wysyłane są na adres e-mail lub Pocztą Polską, jeśli uczestnik zgłosi na adres rejestracje@recamp.pl prośbę o wystawienia faktury w wersji papierowej. Faktury VAT wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.

Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania formularza rejestracyjnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych uczestnika.

Organizator zapewnia poczęstunki w trakcie konferencji w postaci przerw kawowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania uczestnikom, partnerom i sponsorom listy uczestników (wraz z ich imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu i nazwą firmy) oraz do publikowania nazw firm i osób biorących udział w konferencji na stronie www.

Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez organizatorów. Udział w konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo na których uczestnik został sfotografowany lub zflimowany w ramach udziału w konferencji lub też dobrowolnie udzielił wywiadu przez kamerą bądź pozował do zdjęcia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione lub zagubione podczas konferencji. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za zniszczenia dokonane przez siebie i z własnej na terenie i w trakcie trwania konferencji.

Uczestnik zobowiązuje się do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. Osoby bez identyfikatora nie będą wpuszczane na sale.

Odwołanie zgłoszenia – w przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% kwoty. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres e-mail: rejestracje@recamp.pl

W każdym czasie uczestnik, który zakupił bilet może na swoje miejsce wyznaczyć innego uczestnika. Organizator ustala za taką zmianę opłatę manipulacyjną w wysokości 50 pln netto. Uczestnik, który chce dokonać zmian danych na bilecie, jest zobowiązany do przekazania tej kwoty na dowolny cel charytatywny i przedstawienia Organizatorowi potwierdzenia płatności.

Odwołanie konferencji – organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji. W przypadku odwołania konferencji zwracane są uczestnikom koszty uczestnictwa.

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat konferencji oraz informacji handlowych dotyczących recamp.pl oraz ich partnerów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie na adres e-mail informacji dotyczących samej konferencji.

Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się konferencja.

Regulamin dla uczestników Akademii Wyłączności 3

21-22 lutego 2019 r.
Hotel Kuźnia Napoleońska, Paprotnia, Sochaczewska 5

Organizatorem konferencji Recamp – Akademia Wyłączności 3 jest firma Recamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 60/4, 50-312 Wrocław, KRS: 0000579687, NIP: 899-277-51-15

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie najpóźniej 14 dni przed konferencją rejestracji poprzez serwis recamp.pl oraz wpłaty właściwej kwoty za bilet bezpośrednio na konto:
58 1140 2004 0000 3202 7784 5924 (mBank) lub za pośrednictwem Pay Pal lub bramki płatności Przelewy24

Płatność za bilet powinna być dokonana najpóźniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany.

Typ biletu i jego cena jest gwarantowana, gdy data dokonania przelewu za dany typ biletu nie przekracza okresu sprzedaży danego biletu oraz limitu dotychczas sprzedanych biletów przez Organizatora.

Tabela z dostępnymi typami biletów, okresami sprzedaży oraz limitami ilościowymi dostępna jest na stronie http://recamp.pl/aw2/

Faktury pro-forma i faktury VAT wysyłane są conajmniej raz w miesiącu. Faktury pro-forma wysyłane są wyłącznie na podany adres e-mail w formie elektronicznej. Faktury VAT wysyłane są na adres e-mail lub Pocztą Polską, jeśli uczestnik zgłosi na adres rejestracje@recamp.pl prośbę o wystawienia faktury w wersji papierowej. Faktury VAT wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.

Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania formularza rejestracyjnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych uczestnika.

Organizator zapewnia poczęstunki w trakcie konferencji w postaci przerw kawowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania uczestnikom, partnerom i sponsorom listy uczestników (wraz z ich imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu i nazwą firmy) oraz do publikowania nazw firm i osób biorących udział w konferencji na stronie www.

Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez organizatorów. Udział w konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo na których uczestnik został sfotografowany lub zflimowany w ramach udziału w konferencji lub też dobrowolnie udzielił wywiadu przez kamerą bądź pozował do zdjęcia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione lub zagubione podczas konferencji. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za zniszczenia dokonane przez siebie i z własnej na terenie i w trakcie trwania konferencji.

Uczestnik zobowiązuje się do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. Osoby bez identyfikatora nie będą wpuszczane na sale.

Odwołanie zgłoszenia – w przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% kwoty. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres e-mail: rejestracje@recamp.pl

W każdym czasie uczestnik, który zakupił bilet może na swoje miejsce wyznaczyć innego uczestnika. Organizator ustala za taką zmianę opłatę manipulacyjną w wysokości 50 pln netto. Uczestnik, który chce dokonać zmian danych na bilecie, jest zobowiązany do przekazania tej kwoty na dowolny cel charytatywny i przedstawienia Organizatorowi potwierdzenia płatności.

Odwołanie konferencji – organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji. W przypadku odwołania konferencji zwracane są uczestnikom koszty uczestnictwa.

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat konferencji oraz informacji handlowych dotyczących recamp.pl oraz ich partnerów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie na adres e-mail informacji dotyczących samej konferencji.

Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się konferencja.