Poniżej przestawiamy Wam program Piątej Edycji recamp.pl
Każdy z uczestników mógł wybrać jeden z 8 warsztatów odbywających się w równolegle w tym samym bloku godzinowym.

Program Piątej Edycji

Szersze opisy warsztatów i prelegentow znajdziesz tu: OPISY

program-recamp3-1000