Poniżej przestawiamy Wam program Szóstej Edycji recamp.pl

Każdy uczestnik, który zakupił bilet BASIC, może wziąć udział w wykładach oznaczonych na ZIELONO.
Każdy uczestnik, który zakupił bilet VIP, może wziąć udział zarówno w wykładach, jak i warsztatach.

*Osoby, które kupiły bilet BASIC, a chciałyby korzystać również z części warsztatowej mogą zakupić pakiet warsztatów w cenie 150 zł brutto. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem rejestracje@recamp.pl (dopłata pozwala na wejście na dowolna liczbę warsztatów i NIE uprawnia do korzystania z pakietu gastronomicznego jak w przypadku biletów VIP).

program-#6-v1