Ewa Winiczenko

Notariusz, uprzednio Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Wykładowca dla grup zawodowych, wykładowca na uczelniach wyższych (SGGW, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski), zakres – prawo cywilne

Ewa wystąpi podczas recamp#8 z wystąpieniem:

Inwestowanie w nieruchomości z wadami prawnymi

1. Najczęstsze ryzyka związane z nabyciem nieruchomości.
2. Hipoteka przymusowa – wygaśnięcie i sposoby wykreślenia.
3. Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o
toczącej się egzekucji
4. Pierwokup – sposoby stwierdzenia istnienia pierwokupu i postępowanie.
5. Wpis i wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości do księgi
wieczystej.
6. Brak dostępu do drogi publicznej.
7. Eksmisja i wymeldowanie.
8. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej, prowadzonej przez podmiot niebędący
właścicielem.
9. Problemy związane z założeniem księgi wieczystej dla spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu.

 


Skontaktuj się ze mną

Facebook Kancelaria