Akademia Kupującego

Agnieszka Szałęga-Gazda

+48 691 111 133

Akademia Wyłączności

Barbara Chalińska

+48 723 753 723


Krzysiek Kowalkowski

+48 606 969 208

Akademia Sprzedaży

Dominika Sadowska-Nowak

+48 692 075 577


Recamp #9

Dominika Sadowska-Nowak

+48 692 075 577

Faktury i płatności

Dagmara Paździora

+48 502 297 679

Partnerzy i sponsorzy

Dominika Sadowska-Nowak

+48 692 075 577


Adam Napierski

+48 794 762 337


Prelegenci

Dominika Sadowska-Nowak

+48 692 075 577

Uczestnicy szkoleń

Dagmara Paździora

+48 502 297 679

MLS

Krzysiek Kowalkowski

+48 606 969 208