6. edycję recamp.pl to dotychczas największa impreza w branży nieruchomości
– 15-16 kwietnia 2016
– spotkaliśmy się w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, w którym odbyła się cała część szkoleniowa oraz impreza wieczorna

6. edycja recamp miała trochę inna formę niż dotychczasowe. Tym razem główną ścieżką przewidzianą dla uczestników były wykłady, dodatkowo były dostępne ścieżki warsztatowe (w mniejszych grupach).

Koniecznie obserwuj naszą grupę na FaceBook’u tam odbywa się cała bieżąca komunikacja wydarzenia.

Program

Prelegenci